Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 289.

Schema der verschillende stelsels in den octavo-mesencephalen weg.

Zwart ia het stelsel van den directen weg, die de laterale octavuskernen met den colliculus posterior verbindt. Dit stelsel loopt in de" dorso-med.alenbundel. Slechts een klein deel er van loopt in den ventro-lateralen bundel. Deze is de gehoorsbaan

ingeschakeld!" ra'e °CtaVUskernen verbin'fen met de kernen, die in den octavo-mesencephalen weg zijn

waaHn'nntilÏ!1! hTk ,het Z100™ Z"n aU dfi aanvoe™egen aan te zien voor een reflexstelsel,

waarin optische (gekruist dubbeloog) en octavusimpulsen samenwerken.

HET ZENUWSTELSEL VAN DEN N. OCTAVÜS.

Sluiten