Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het stratum lemnisci is dus bij den mensch op deze hoogte reeds niet meer door trapezoiedvezels doorbroken, zoöals het bij dieren met groote ontwikkeling der nuclei olivares superiores het geval is. Alleen de commissurale vezels der nuclei ventralis lemnisci worden te dezer hoogte gevonden. Zij vormen de meest proximaal gelegen vezels der trapezoiedkruising en daarmee tevens de dorsale grenslijn voor het stratum lemnisci.

De zijdelingsche uitlooper van den nucleus reticulatus, die de mediale afdeeling van het stratum lemnisci in tweeën deelt, is meteen een ven-

Fig. 300.

Dwarse snede door het tegmentum pontis ter hoogte van den nucleus ventralis lemnisci lateralis uit den hersenstam eener normale volwassen vrouw.

br. conj. --- bovenste kleine hersensteel: br. pont. = middelste kleine hersensteel; f.l.p. en f.pr. = fasciculus longitudinalis posterior en fasciculus praedorsalis; f. dors.med. tr. oct. mes., f. ventr. lat. tr. oct. mes. — dorso-mediale en ventro-laterale bundel van den tractus octavo-mesencephalicus; l centr., I. lat., l.med. = de centrale, laterale en mediale afdeeling van den lemni-cus; n. pont. = nucleus pontis; n. ret.pont. = nucleus reticularis pontis ventralis; tr. d. sec. N. V = tractus secundarius dorsalis N. trigemini; tr. mes. N.V = mesencephale trigeminuswortel; tr. vest. mes. = tractus vestibulo-mesencephalicus.

trale grens voor de trapezoiedvezels bij den mensch. Alleen het dorsale gedeelte van dit veld, bevat nog trapezoiedvezels, die naar de raphe streven.

De lemniscus medialis (fig. 300 1. med.) is hier een zeer breed veld. Reeds vroeger (Deel II, fig. 81, fig. 218) hebben wij daarin de ventrale secundaire trigeminusbaan leeren kennen, welke proprio-receptieve impulsen uit den nucleus sensibilis N. V omhoog voert.

Sluiten