Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij bestaat uit de hier niet scherp meer gescheiden bundels (fig. 302, f. dors. med. en f. ventr. lat. tr. oct. mes.) van den tractus octavo-mesencephalicus gemengd met vezels van den tecto-pontinen bundel. Tusschen

Fig. 303.

Dwarse snede door den hersenstam eener doofstomme vrouw (N°. 457 der serie) ter hoogte van de dorsale lemniscuskern.

br.pont. = pedunculus medius eerebelli; br.conj. = pedunculus superior cerebelli; dec.br. c. — kruising der brachia superiora cerebelli (Wernekink's cornmissuur); f.l.p. = fasciculus longitudinalis superior; f.praed. — fasciculus praedorsalis; l. cent., I. lat., I. med. = centrale, laterale en mediale afdeeling van den lemniscus; n. dors. I. lat. = dorsale lemniscuskern; n. pont. = ventrale ponskernen: n. ret. t.p. — nucleus reticularis tegmenti pontis; N. IV = Nervus trochlearis; r. N. IV — wortel van den N. trochlearis; r.mes.N.V = mesencephale trigeminuswortel; str. pr. f. pont. = stratum profundum' fibrarum pontis; tr. c. t. pont. = tractus centralis tegmenti pontis; tr. sec. cl. N. V — dorsale secundaire trigeminusbaan; tr. vest. mes. = tractus vestibulo mesencephalicus.

de vezelmassa in liggen de reticula van de dorsale lemniscuskern, die ook bij den mensch met de ventrale samenhangt.

Sluiten