Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wand der bloedvaten, na doorsnijding der sympathische vezels, die hen innerveeren, zeer belangrijke verandering ondergaat. De tunica media deikleinere arterieën en venen, degenereert in die gevallen, gladde spiercellen verdwijnen en kunnen zich nieuwvormen. In de tunica intima dezer kleinere

Fig. 308.

Sneden door de stria vascularis van een normaal konijn (A) en van een konijn (B), bij hetwelk vóór 23 dagen de N. octavus naast de medulla oblongata is afgesneden.

In B is de membraan van Reissner op de stria vascularis gevallen, de bloedvaten in de stria zijn gewoekerd en hun wanden zijn verdikt.

vaten en in de endothelieën der capillaria spelen zich zelfs sterke nieuwvormingsprocessen af. De cellen woekeren en het komt daardoor tot verdikking der vaatwanden en onder omstandigheden tot sluiting van het lumen dezer vaatjes.

Kiest men voor het eindorgaan van den N. octavus als voorbeeld, de verandering, die de stria vascularis ondergaat na octavus-doorsnijding, dan is dat bizonder leerzaam.

Sluiten