Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De pyramide-bundel is op dat oogenblik een centrifugaal gemeenschappelijk pad voor meer dan één reflexboog geworden.

Afgezien van den pyramidenbundel liggen echter in den pes pedun-

culi nog andere stelsels. Het betrekkelijk kleine veld, dat mediaal van den pyramidebundel overschiet, het meest mediaal gelegen vierde deel van den pes pedunculi, heeft andere beteekenis. De daar gelegen vezels ontspringen uit de frontale windingen, bepaaldelijk uit de mediale en basale. Zij eindigen in gelijkzijdige kernen van de

Fig. 332.

Demonstratie van den fronto-pontinen bundel bij den mensch.

A. Makroskopisch beeld van een haard in de rechter voorhoofdskwab.

B. Snede door de rechter helft van den hersensteel met atrophie van den fronto-pontinen bundel,

die de mediaalste afdeeling vormt van den pes pedunculi.

Aq.Sylv. = aquaeductus Sylvii; br.post. = brachium posticum colliculi posterioris mesencephali (vrij sterk atrophisch); br. conj. post. dec. — bindarm na de kruising bij zijn overgang in de roode kern; f.l.p. = fasciculus longitudinalis posterior; lemn. — lemniscus; n.N.IV — trochleariskern; r.N.HI — uitgetreden N. oculomotorius; sub. nig. — substantia nigra; tr. fr. pont. = tractus frontopontinus (in vollen omvang geatrophieerd); tr. vest. mes. — tractus vestibulo-mesencephalicus.

Sluiten