Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 333.

Demonstratie der atrophie van den pyramide-bundel en van den parieto-pontinen bundel bij een haard in de parietale hersenen (vergelijk fig. 334).

A. Makroskopische uitbreiding van den haard aan de convexe

vlakte der linker hemispliaer.

B. Snede door het vooreinde van het linker striatum. Matige,

niet volkomen atrophie van het voorste been der capsula interna.

C. Snede door het midden van deu(geatrofieerden)linkerthalamus.

altijd voor als een bijeenbehoorende bundel, die als pyramide-bundel verder gaat. Ook aan het stratum complexum beantwoorden eigen kernen.

Mediaal van dien bundel komt de mediale kern, lateraal ervan vindt men de laterale en de dorso-laterale kern, terwijl in en om den pes pedunculi, cellen in grauwe vlechtwerken worden gevonden, die men als intra- en peripedunculaire kernen onderscheidt.

Het atrophische veld van den fronto pontinen bundel ligt, zoodra de pes pedunculi in de ve'ntrale afdeeling der V arolsbrug overgaat, mediaal en dorsaal en is ingesloten tusschen de dorsale, de mediale en de peripedunculaire kernen. Het neemt spoedig in omvang af, maar men kan het, terwijl het steeds meer dorsaal schuift, nog tot in het distale ponssegment wedervinden. In den pyramide-bundel gaat dit atrophische veld niet over.

Aldus recruteert zich de fronto-pontine bundel uit de voorhoofdswindingen, loopt in het voorste been der capsula interna tusschen de beide aaneenhangende kernen van het striatum door, legt beslag op het mediale 4e deel van het vezelveld in den pes pedunculi, gaat met hem over in de ventrale

Sluiten