Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dringt in het striatum niet door. Het voorste been der capsula interna kan dus alleen de vezels ontvangen, die van mediaal gelegen windingen afkomstig zijn. Alles wat uit de pool windingen, uit de laterale windingen en uit de basis komt, is door het proces vernietigd. Het voorste been der capsula interna der 'zieke helft is derhalve veel kleiner dan aan de gewonde zijde, hoewel er nog een groot aantal fronto-poritine vezels in over zijn.

Meer occipitaalwaarts is de parietale kwab in zijn geheel verwoest. Bovendien, en dat is in fig. 333 C afgebeeld, dringt het verweekingsproces dorsaal van de fissura Sylvii nog even in het putamen nuclei lentiformis door, zonder ooit de capsula interna te bereiken.

Uit de gezamenlijke teekeningen in fig. 333 valt af te leiden dat de wandkwab nagenoeg geheel, de frontaalkwab gedeeltelijk is verwoest. Daarentegen is de temporaalkwab evenals de achterhoofdskwab ongedeerd gebleven.

De hersensteel van dit zieke hersenhalfrond is in fig. 334 weergegeven. Een groot aantal vezels van den pes pedunculi zijn daarin teniet gegaan.

Het overschot van den fronto-pontinen bundel, vindt men, door een geringe hoeveelheid vezels vertegenwoordigd, in het mediale 4de gedeelte van den pes pedunculi cerebri. Daarop volgt een groot veld waarin de vezels ontbreken.

De pyramide-bundel heeft alle vezels verloren. In het verlengde merg vindt men hem als een vezelloos veld. De volkomen vernieling van den gyrus centralis anterior is de oorzaak van dit vezelverlies. Nergens dringt de haard tot in de capsula interna door.

Lateraal volgt een veldje met enkele behouden vezels, afkomstig van het achterste gedeelte van de parietaal-kwab, dat onvolledig door den haard is verwoest. Het meest lateraal gelegen 4de deel van den pes pedunculi bestaat uit intacte vezels van de slaapkwab. Deze is de ternporo-pontinen bundel of tractvx temporo-pontilis.

Het is uiterst leerzaam en in dit geval mogelijk, om den intacten bundel uit de slaapkwab te volgen in zijn loop door de Varolsbrug. Zijn vezels blijven de laterale veldjes innemen. Zij zijn tusschen de dorso-laterale, laterale, ventrale en peripedunculaire kernen in geplaatst. Men kan die vezels, welke distaalwaarts regelmatig in aantal afnemen, tot ver in het distale bruggedeel volgen. In den pyramide-bundel gaan zij niet over.

De onderscheiding van een 4-tal bundels in den pes pedunculi, die hier wordt gemaakt is dus niet willekeurig. Zij wordt verder toegelicht door de beschrijving der atrophie in de hersenen, welke in fig. 335 en fig. 336 zijn afgebeeld. In dit geval heeft een pathologisch proces de slaapkwab volledig verwoest en in fig. 335 A is een teekening weergegeven naar een foto der laterale vlakte der zieke, linker hemisphaer.

Daarnevens is in fig. 335 B een snede afgebeeld door het frontale einde van het striatum, welke vergelijkbaar is met fig. 333 B.

De verweekingshaard heeft hier het striatum wel degelijk vernietigd. Het voorste deel van den nucleus caudatus, alsmede de lenskern en het

Sluiten