Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZENUWSTELSEL VAN DEN N. OCTAVUS.

Fig. 339.

Schema der aanvoerende (rood) en der uitvoerende (zwart) wegen voor het reflexsysteem der hersenschors en het cerebellum.

Hechts. De aanvoerende tertiaire vezels uit het zenuwstelsel van den N. opticus (tv. gen. occip.), uit dat van den N. octavus (tv. gen. temp., tv. genieulo-pavietalis), en uit dat van het proprio-receptieve stelsel (tr. thal. -pavietalis). Voorts de aanvoerende vezels uit N. olivaris inferior en ponskernen naar de hemisphaer van het cerebellum.

Eindelijk de vezels, die uit het cerebellum (Purkinje's cellen) allen in den nucleus dentatus worden onderbroken, de wegen r • 1 iVe vaaar naai' de roode kern en thalamus opticus gaan en die, welke uit de roode kern, naar striatum, thalamus en schors gaan. Links. De centrifugale cortico-pontine banen en de pyramide-baan, alsmede de tractus rubro-spinalis.

Sluiten