Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doorsnede van de menschelijke Varols-brug ter hoogte van den oorsprong der Vide en Vilde herzenzenuwen naar een Weiger t-P a 1-praeparaat. amïc. n. dent. = vlies van den nucleus dentatus. ar. ov. c. r. = ovale veld van den ondersten kleinehersen-steel. br. conj. br. pont. = bovenste en middelste kleinehersen-steel. c. juxta. r. = corpus juxta-restiforme. c. trap. = corpus trapezoides. f. I. p. = fasciculus longitudinalis posterior. ƒ. rad. N. VII, g• N. VII, n. N. VII, r. N. VII = wortelvezels, knie, kern en wortel van den N. facialis. fibr. tegm. eer. = fibrae tegmento-cerebellares. I. med. = lemniscus medialis. n. dent., n. glob. = nucleus dentatus, nucleus globosus. n. N. VI. r. N. VI = kern en wortel van den N. abducens. ol. sup. = oliva superior, r. sp. N. V. = tractus spinalis van den N. trigeminus.

Sluiten