Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekomen moeten worden, want zij ontbreken ook bij het konijn niet. (Zie § 5 cerebellum fig. 493).

De nucleus N. oculomotorii, de veel grootere proximale af deeling der lange kernzuil, die in fig. 359 en fig. 360 ons bekend is geworden, laat zich nu op natuurlijke wijze in drie onderafdeelingen verdeelen.

Ie. Het caudale gedeelte, dat in de eerste plaats de dorsale kern in zich sluit.

2e. Het middelste gedeelte, dat zoowel de dorsale als de ventrale kern bevat.

3e. Het proximale gedeelte, waarin vooral de ventrale kern wordt getroffen en waarin kruisende wortel vezels in de substantia grisea centralis ontbreken.

Het is opvallend en reeds in de horizontale doorsneden zichtbaar geweest, dat bij het konijn alle wortelcellen voor den N. III in de middellijn ontbreken

Fig. 363.

Frontale (dwarse) snede door het proximale middenstuk van den nucleus N. oculomotorii van het konijn. De nucleus ventralis anterior en de nucleus ventralis posterior zijn getroffen.

en dat er daar van centrale in de middellijn gelegen kernen voor die zenuw geen sprake is. (Zie p. 48).

In fig. 362 is een afbeelding van het caudale gedeelte van den nucleus N. III (fig. 362 volgens lijn 3 in fig. 359) weergegeven.

De ventrale uitlooper van de substantia grisea centralis strekt zich ver in ventrale richting uit. De nucleus dorsalis (fig. 362 n. dors.) is zeer groot, de nucleus ventralis (fig. 362 n. ventr.) veel minder krachtig. In dit deel der

Sluiten