Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra zij verdwenen is, verschijnt in het proximale einde der kernzuil het caudale mediale einde van de kern van W e s t p h a 1-E d i n g e r. In fig. 375 (No. 719 der serie) is een afbeelding te dezer hoogte bijgevoegd.

Op dat oogenblik reikt de ventrale uitlooper schijnbaar verder ventraalwaarts dan in de vorige sneden. Het verdient opmerking, dat de kruisende

Fig. 374.

W e i g e r t-P a 1-praeparaat.

Snede door het middelste derde van den nucleus N. III van een kind van één jaar.

Sluiten