Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n. Westpha 1-E d i n g e r m. accommodationis

n. dorsalis anterior (magnocellularis) m. obl. inferior

n. ventralis anterior (magnocellularis) m. rectus superior

n. dorsalis posterior (magnocellularis) m. rectus inferior

n. medialis m. rectus internus.

Fig. 378.

Schema van den n. N. III.

W.Ed., n.anl.med., n.ant.lat., n.post.med., zijn de bijkernen, uit welke geen wortelvezels ontspringen.

De overige zijn kernen voor wortelvezels. ti. vent. — nucleus ventralis, waaruit (zie rechter zijde) uitsluitend ongekruiste wortelvezels ontspringen.

n. dors. = nucleus dorsalis, welker wortelvezels gekruist ontspringen. n. centr. = nucleus centralis.

n. post. med. = nucleus postero-medianus, die meerendeels gekruiste, maar ook ongekruiste wortelvezels uitzenden.

WINKLER III. g

Sluiten