Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. De centrale innervaties van het kernstelsel in den hersensteel.

Reeds in den aanvang van dit hoofdstuk is er op gewezen, dat de hier besproken kerngroep, langs den fasciculus longitudinalis posterior en bepaaldelijk langs den tractus vestibulo-mesencephalicus, de perifere impulsen bijna uitsluitend door den N. octavus ontvangt. Langs dien weg bereiken haar zoowel sacculus- en utriculus-impulsen (compensatoire oogstanden bij veranderden hoofd-stand) als aanstooten uit de booggangen (tegengestelde oogbewegingen bij draaibeweging van het lichaam, reactie-nystagmus na inspuiting van koud of warm water in den uitwendigen gehoorgang). Tactiele (trigeminus-) prikkels zoeken onze kerngroep in veel minder sterke mate. Zij grijpen bij voorkeur aan op den nucleus N. facialis, al is de scheiding wellicht geen strikt volkomen scheiding. Daarentegen wekken bepaalde optische prikkels (knip-ieflex, dreig-reflex, geconjugeerde reflexen) weer wel oogspier-bewegingen.

Het is een zeer merkwaardige rangschikking, dat de N. octavus in de allereerste plaats aangrijpt op den nucleus N. abducentis. Deze vastgestelde anatomische verbinding dwingt het geheele optische reflex-mechanisme om via de abducens-kern, de synergisch daarmee verbonden gekruiste kern voor den musculus rectus medialis te benutten en noopt de beide oogen tot gelijktijdige zijdelingsche beweging.

Het staat door klinische observatie vast, dat kleine haarden in het tegmentum van de Varols-brug even proximaal van de abducens-kern, in staat zijn niet alleen de beweging van het gelijkzijdig oog naar buiten te verlammen, maar tevens ook de blikbeweging van beide oogen naar de aangedane zijde op te heffen.

Bovendien verbindt zich de verlamming der blikrichting naar één zijde altijd met een vermeerdering van den reflex tonus voor die functie naar de andere zijde. Bij haarden in de Varols-brug kijken beide oogen van den haard af (regel van Wernicke). Zij staan derhalve in dwangstand, wat zonder tonus-vermeerdering daarin niet mogelijk zou zijn.

Daarnaast echter is ook een willekeurig gebruik van dit reflex-systeem mogelijk. Het kan ook door hersenaandoeningen der hemispheren buiten werking gesteld of geprikkeld worden.

Ei bestaat een cortico-fugale innervatie voor dit mechanisme. Ontstaat echter een verlamming der zijdelingsche blik-richting op die wijze, dan blijft zij evenzeer altijd vergezeld van een krampachtig vasthouden der blik-richting naar de andere zijde.

Pré vost heeft er opmerkzaam opgemaakt, dat haarden, waarbij blikrichtings-verlamming voorkwam, dikwerf werden gevonden in ,.les circonvolutions qui coiffent la scissure sylvienne", dat wil dus zeggen onder den lobulus parietalis inferior, den gyrus supramarginalis en den gyrus temporalis J.

Voorts heeft men gezien, dat geheel in overeenstemming met experimenteele gegevens waarvan het resultaat was, dat in het frontale hersengedeelte, bepaalde punten de electrische prikkeling beantwoorden met ge-

Sluiten