Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XI.

HET ZENUWSTELSEL ALS HET ORGAAN YAN ONDERLINGE SAMENVOEGING DER REFLECTORISCHE UITINGEN OP NIVEAUX YAN VERSCHILLENDE HOOGTE.

§1. Inleiding.

De voorafgaande hoofdstukken waren boven alles gewijd aan de bespreking der sensu-motorische afdeelingen van het zenuwstelsel. De aanleiding daartoe was het gezichtspunt, dat dit deel er van kan worden beschouwd als een gesegmenteerd orgaan, aan welks kopeinde zoozeer belangrijke modificaties worden gevonden, dat het geacht kan worden, leiding te geven aan het geheel der op elkander volgende metameren.

Het betrekkelijk eenvoudige en meer begrijpelijke deel er van, de medulla spinalis, vond een uitvoerige behandeling in hoofdstuk III. Een gesegmenteerd orgaan, ofschoon al belangrijk gewijzigd, werd nog teruggevonden in de medulla oblongata. Hoofdstuk IV, V, VI en VII waren daaraan gewijd. Meer gewijzigd, afnemend in beteekenis als segmentaal-orgaan, toenemend in beteekenis als verbindend orgaan, werden daarop Varols-brugenhersensteel beschreven. Hoofdstuk VIII was gewijd aan de behandeling van de kernen van den N. trigeminus, die het kopeinde van de centripetale afdeeling van het segmentale orgaan vormden. Het kopeinde der centrifugale afdeeling daarvan reikte hooger. Het werd deels in hoofdstuk IX besproken, waarin de motorische kernen in de Varols-brug, n. N. abducentis en n. N. facialis werden beschouwd, deels in hoofdstuk X, waarin de motorische kernen van den hersensteel werden behandeld. Van nu af is er van een bepaalde segmentatie in het zenuwstelsel geen sprake meer.

Aan de beschrijving van het gesegmenteerde sensu-motorische zenuwstelsel, waren echter andere hoofdstukken voorafgegaan. In hoofdstuk I was het reukorgaan met zijn aanvoerende en verbindende vezelstelsels onder den naam van het olfactorische zenuwstelsel behandeld. In hoofdstuk II was ditzelfde geschied voor het netvlies met de aanvoerende en verbindende vezelstelsels, onder den naam van het optisch zenuwstelsel.

Dat was noodig, want bij den opzet van dit boek was beoogd, nog vóór

Sluiten