Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om enkele diepe sleuven in den dorsalen worm in verband te brengen met bepaalde diepe sleuven in de dorsale hemispheren-vlakte (hetzelfde gold voor de ventrale worm- en hemispheer-afdeeling). Men kon op die wijze het cerebellum voorstellen, als opgebouwd uit een aantal achter elkander gelegen, parige organen. Elk dier organen bestaat uit een in de middellijn gelegen stuk van den worm en een daarbij behoorend stuk van de hemispheer. Het in den worm gelegen orgaan-stuk, wordt door een fissuur, die op de hemispheer doorgaat, telkens van het volgende afgescheiden.

Fig. 383.

Mediale snede door de hersenen.

Li. = lingula. Ge. = lobulus centralis. Cul. = culmen. Dec. = declive. Fo. = folium vermis. Tub. = tuber vermis. Py. = pyramis. Uv. = uvula, No. = nodulus.

Gaat men uit van de beschrijving eener sagittale cerebellaire doorsnede gelijk in fig. 383 is afgebeeld, dan ziet men, dat de worm door een aantal sleuven, die naar het centrale merg toe convergeeren in een aantal lobjes wordt verdeeld (fig. 383).

Begint men aan de orale zijde te tellen, dan merkt men op, dat op de orale vlakte van het velum medullare anticum een aantal lamellen wordt gevonden. Met elkander vormen zij een klein lobje, het tongetje of de lingula (fig. 383. Li). Men kan het van de bovenvlakte in de diepte der incisura semilunaris zien liggen (fig. 382 Li.). Eerst aan de ondervlakte ziet men het in vollen

Sluiten