Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar is de Iamina granularis secunda veel breeder en ontbreekt in haar midden elke aanduiding eener cel-arme lamina granularis intermedia.

Fig. 399.

Kaart der verschillende ontwikkelings-stadia, waarin de cerebellaire schors bij het menschelijk foetus van 23 c.M. verkeert.

Wit, als er geen schors, nog alleen een lamina superficialis is.

Gestippeld, als lamina superficialis en lamina granularis secunda daar zijn.

Zwart en witte blokjes, als de lamina secunda in driedeeling is.

Zwart, als deze op haar einde loopt en de vorming der cellen van Purkin j e begint.

De cijfers vermelden het nummer der snede in de serie.

vorming van ware neuroblasten, voorloopers der cellen van Purkin je Maar op enkele plaatsen is het anders.

In het latero-ventrale stuk der lob is de driedeeling nog niet begonnen

HET CEREBELLUM EN ZIJN VERBINDINGSWEGEN.

Sluiten