Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel van belang, als E s s i c k's meening te vernemen, dat de cellen een neiging bezitten om zich tegen de middellijn op te hoopen. Beide banden versmelten daar met elkander.

big. 404.

Reproductie van het wasmodel, dat door E s s i c k's onderzoekingen van het mensehelijk foetus van 2l/2 c.M. is gegeven.

Hij onderscheidt de „olivo-arcuate migration", die den lateralen wand van de medulla oblongata bedekt, als den meest caudalen celband, en de ,.pontine migration'', den oralen, in latero-proximale richting loopenden band.

Uit den eersten vormen zich de onderste olijfkernen en de nuclei arcuati, uit den tweeden de kernen der ventrale pons-formatie.

Deze ontwikkelings-geschiedenis leert ons, dat wij in de nuclei der ventrale pons-formatie, de nuclei arcuati en de olivae inferiores, de jongste celdeelingen uit het materiaal van den nucleus dorsalis N. VIII voor ons hebben, zoodanig, dat de genoemde volgorde tevens de volgorde is van hun ontogenetischen

Sluiten