Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouderdom. De olijfkernen ontstaan het eerst (20 m.M.), later de nuclei arcuati (30 m.M.) en nog even later de kernen in de ventrale pons-formatie, die men zelfs aan liet foetus van 80 m.M. nog kan volgen.

Stelt men zich voor, dat bij de jongste celdeelingen de kansen tot defectieven aanleg het grootst zijn, dan zijn het juist deze jongere cel-producten, die het minst in staat zijn om aan de latere levenseischen te voldoen. Het komt niet zoo heel zeldzaam voor, dat juist deze cel-groepen te gronde gaan.

Fig. 405.

Photo's van de hersenen van een lijder aan dubbelzijdige olivo-pontine cerebellumatrophie naast die van een normaal man van denzelfden leeftijd.

A. van den lijder aan de atrophie.

B. van den normalen man.

In A blijkt de kleinheid van de V a r o 1 s-brug, de geringe voorwelving der oliva inferior, de matige atrophie van de kleine-hersenen, waartegen de betrekkelijke krachtige flocculus afsteekt.

Het komt in de kliniek inderdaad voor, dat uitsluitend deze celsjroepen — nuclei olivares inferiores, nuclei funiculi laterales, nuclei arcuati en alle ventrale pons-kernen — en geen andere hare cellen verliezen. Zulk een ziekte kan aangeboren zijn, maar zij kan ook éénzijdig of dubbelzijdig op lateren leeftijd worden verkregen.

In het laatste geval ontmoet men hersenen, die reeds makroskopisch zijn gekenmerkt door een veel te kleine Varols-brug, waarin alle ventrale kernen en alle transversale vezels zijn weggevallen, door de geringe voorwelving der olijven en door een matige atrophie van het cerebellum.

In fig. 405 zijn de hersenen afgebeeld van een lijder aan deze dubbelzijdige

Sluiten