Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden gevuld. In het eerste levensjaar zijn de vezels in de korrellaag mergloos. Het merg dezer vezels rijpt langzaam. Zelfs op twee-jarigen leeftijd is bij den ^' mensch nog lang niet de merg-rijk-

dom in de schors der kleine-hersenen

bereikt, welken men er bij den volwassene vindt.

Ook is de myehnisatie niet gelijkmatig over het cerebellum verbreid. Een jaar na de geboorte ontbreekt zij in menschen-hersenen nog geheel in den lobulus lunatus. In de lamellen van den flocculus is de mergbekleeding dan reeds gelijk aan die van den volwassene.

Hier gelden dezelfde regels, die wij in de vorige paragraaf hebben leeren kennen bij de ontwikkeling van het cerebellum.

Als, 3—8 maanden na de geboorte, de lamina granularis superficialis (Obersteiner) overal is verdwenen, vindt men nog nergens merghoudende vezels in de verschillende hier genoemde vezellagen.

Het eerst verschijnen merghoudende vezels in de lamellen van den flocculus. Overal begint, naar mijn meening, de merg-bekleeding in de peri-ganglionaire tangentiale vezels. Zij gaat vooraf aan de myeliniseering der intra-granulaire vezels.

Nog samengestelder schijnen de wetten der merg-bekleeding der vezels in de cerebellum-schors, omdat de twee vezelgroepen, intragranulaire en peri-ganglionaire, geenszins op dezelfde wijze in alle lamellen van den cortex cerebelli

vertegenwoordigd zijn. Neemt men bijv. tot uitgangspunt een schors-lamel uit den lobulus lunatus superior (in fig. 411 afgebeeld), dan wordt men bij den volwassene getroffen door den grooten rijkdom aan intra-granulaire vezels, welke deze lamellen bezitten.

Stelt men daartegenover het vezel-praeparaat uit een lamella van een

.tig. 410.

Overlangsche snede door een lamel der kleine-hersen-schors uit den lobus lunatus superior van een kind van één jaar. Weiger t-karmijnpraeparaat.

o. = moleculaire of plexiforme laag.

b. = cellaag.

c. = korrellaag of lamina granularis.

d. = mergspaak of columna medullaris.

Sluiten