Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flocculus-winding, dan wordt men getroffen door een geheel andere vezelstructuur. In den flocculus is de rijkdom aan tangentiale vezels zeer veel grooter (fig. 412) dan aan intra-granulaire.

Daar ziet men fibrae radiales in grooten getale zich rechtstreeks voort-

Fig. 411.

Vezel-praeparaat uit een lamel van den lobulus setni! unat us superior eener volwassen vrouw.

Weiger t-P a 1-praeparaat.

zetten naar de lagen der tangentiale vezels. Zij vormen de spijlen, en de zeer rijke tangentiale vezels de topstukken der arcaden van gothische gewelven, die aan het vezel-praeparaat der lamella flocculi het kenmerkend aanzien geven.

Maar intra-granulaire vezels komen in ditzelfde praeparaat weinig voor, zooals uit vergelijking met fig. 411 dadelijk blijkt.

De reden daarvan zal later blijken. Nu reeds kan worden meegedeeld,

Sluiten