Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat wij daarvan weten, rust bijna geheel op hetgeen door G o 1 g i's methode daarvan bekend is geworden. De geniale arbeid van Santiago Ramon y Cajal heeft al in 1888 met behulp dezer methode een bouwschema der cerebellum-schors ontwikkeld, dat in de hoofdzaken tot nu toe nauwelijks veranderd is geworden en in de handboeken is overgegaan.

Het aan Ramon y Cajal ontleende schema is ook hier ten grondslag aan onze beschouwingen gelegd en in fig. 413 afgebeeld.

Fig. 413.

Schema van den celbouw van het cerebellum in 1888 door Ramon y Cajal gegeven. •.

Voordat op de détails van dit schema wordt ingegaan, is het gewenscht om de algemeene omtrekken te schetsen van dit schema, waarin Cajal de histologie der kleine-hersenen heeft vastgelegd. Het is en terecht, gegroepeerd rondom de cel van P u r k i n j e, waarin men het middelpunt voor de functie der kleine-hersenen mag zien. (fig, 413. a).

De cel van Purkinje is een uiterst samengestelde cel, tot welke vezels komen van zeer verschillende herkomst en die een sterken axon uitzendt. Zij kan dus afferente indrukken van zeer verschillende zijden ontvangen. Zij ontvangt de volgende afferente vezels:

Sluiten