Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dendrieten van bepaalde cellen in de korrellaag, waaraan C a j a 1 den naam van dwerg-cellen heeft gegeven.

Zooals reeds werd opgemerkt, kan men in eenvoudige celpraeparaten

CÖ ®

.3 £ ®

* .9 P

2 § ® c

ö -a ö

cö ^ ©

S J g>

fl cö Ö .

© M ©

® 1 "3

fl a g

CÖ CC £*

> B> §

§ § «

■3 E? c

« 3^ 2

.5 S

© O rt -M

m 03 °

£ ^ O

0 te £

e .9 O

43 £ 1 §

Sla *

S t> h3 CD

3 -2 ö r=J

•> CÖ O

.2 -S 'S G

S S ®

« •§ ö f i '2

<N © © -73

■"* -a S ö s 2

m 03 $ 9 > s

S | - | i ?

° £ o 5 £

•S '3 ► § .9

g 3 -£ W) e

S ® -2 s §

a; ■§ fl * -o

t-H tj r*

1 8 S S f o! e.-S I

2 O- <D N O

t - | £ s

■3 -8 48 J £

£ 'ï ® 3 .

Si .s • •»

"H n a .9 |

ö ® a 2

® T) ^ « Ü

® a ® q.

O -ö £ . 03

o j S s S,

■° | 9- S £

C ® ,® n

O &c P-I ff)

D 0) ü,„

ö 73 * c .?

00 © CÖ £ <ü txo I_h -3 .

© *pH § Ö

1 :f 1 P

H .f «j s pq

PQ tic

"-+3 fl © &) g

x ©

c ©

der lamina granularis met karmijn of thionine, reeds vaststellen, dat er aan eenvormigheid in den bouw der in die laag gevonden kleine cellen niet gedacht

Sluiten