Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plexiformis afgeteekend, wier uitloopers lang als draden van Bergmann bekend waren, maar die het eerst door C a j a 1 als glieuse elementen begrepen zijn geworden. Ongeveer in de rij der cellen van Purkinje liggen deze glia-cellen en zenden een reeks uitloopers omhoog, welke zich met trech-

Fig. 429.

Zenuwcellen uit de korrellaag die, met korte dendrieten voorzien, haren axon direct in het aan de lamma granularis grenzend gebied der mergspaak zenden.

a. lamina molecularis en lamina ganglionaris.

b. lamina granulosa. r. radiatio medullaris.

(I. zenuwcel uit de korrellaag, die den langen axon in de mergspaak der lamel zendt. e. gha-cellen.

p. dendrieten van cellen van Purkinje. k. korf-cellen.

tervormige voetjes aan de membrana limitans gliae vasthechten. De gezamenlijke voetjes vormen een betrekkelijk dichte laag. Bij volwassenen is het zeer moeilijk deze glia-elementen aan te toonen. Maar deze steuncellen zijn niet de eenige glia-elementen, welke men in den cortex cerebelli vindt.

Sluiten