Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zettingen de arm ovalis of het ovale veld werd genoemd, bestaat te dezer hoogte uit een massieven vezelbundel.

2. De vestibul o-c erebellaire verbindingswegen. De pedunculus flocculi. De laterale en mediale bundels uit den binnenstee 1. De mediale nuclei cerebelli.

Wanneer men in menschen-hersenen den overgang der oblongata-vezels in het cerebellum op een reeks doorsneden volgt, dan is de eerste bundel, dien men daarheen ziet gaan. een bundel, die het veld van den binnensteel verlaat, zich dorsaal over het ovale veld heenslaat en dan lateraal van de medulla oblongata, tusschen nucleus ventralis N. VIII en brachium pontis door, zijn weg naar den flocculus cerebelli zoekt.

Dit is de pedunculus flocculi (fig. 430. ped. fl.) en de bundel, die hier is getroffen, is de tractus vestibulo-floccularis.

Hier bevat deze bundel in hoofdzaak vezels, die in het niveau, waar de pedunculus flocculi om de area ovalis heenslaat, direct uit den nucleus triangularis zijn ontsprongen.

De meerderheid zijner vezels wordt echter gegeven door vezels, die al in meer distale vlakken die kern hebben verlaten.

Zij hebben zich verzameld tot een groep vezels, die vereenigd tot bundeltjes in den dorso-lateralen hoek van den binnensteel proximaal-waarts loopen en zich dan plotseling lateraal wenden en dorsaal over de area ovalis heengaan.

Deze bundel vertegenwoordigt een zeer oud stelsel, dat reeds is gemyeliniseerd in een foetaal tijdperk (fig. 395) lang voordat eenig ander der toevoerende cerebellaire vezel-stelsels merg verkrijgt. Hij wordt de vertegenwoordiger van een der oudste cerebellaire functies en blijft bij een groot aantal der cerebellaire atrophieën ongedeerd.

Wel is het de vraag of deze bundel uitsluitend cerebello-petale vezels voert. Sedert Lente de No, bij foetale muizen, daarin stellig de axonen van cellen van Purkinje uit den flocculus demonstreerde en kon aantoonen, dat zij in de kernen van den binnensteel en in de kern van D e i t e r s eindigen, is het waarschijnlijk, dat dit zeer oude stelsel door een aanvoerend, zoowel als door een afvoerend systeem wordt opgebouwd.

Maar deze bundel is niet het eenige bestanddeel van den pedunculus flocculi. Er is nog een andere bundel daarin, die reeds vroeger is beschreven en afgebeeld (deel II, fig. 264, fig. 265, fig. 296 en fig. 297). Deze is de stria medullaris ventriculi IV, de stria die door F u s e, in tegenstelling met de stria acustica van M o n a k o w, als stria Piccolomini is beschreven.

Deze stria verkrijgt eerst merg na de geboorte, komt uit den nucleus arcuatus (Brouwe r), loopt van daar naar de raphe, stijgt in ventro-dorsale richting daarin op (fig. 431. A), kruist tijdens dien loop onder zeer scherpen hoek met die der andere zijde en loopt, met het bloote oog zichtbaar, in den

WlNKLEB III. , ,

Sluiten