Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit den gekruisten nucleus fastigii, de meerderheid zijner vezels in den gekruisten nucleus van D e i t e r s zendt.

Dit stelsel is stellig zeer oud. Het speelt zonder twijfel een groote rol

Mg. 436.

Snede door den nucleus fastigii van een kind van één jaar, ten einde

te demonstreeren:

a. den gedeeltelijk ongekruisten oorsprong van den tractus uncinatus.

b. de van mediaal naar lateraal volgende rangschikking der vezels uit den tractus pmo-cereheUaris ventrahs, den tractus spino-cerebellaris dorsalis, den tractus olivo-cere-

bellans en het brachium pontis. (zie reohter he]ft )

bij de reflexen, die van het vestibulair-apparaat uitgaan en over het cerebellum heen, worden geregeld. Zonder de aanwezigheid van dit stelsel, zonder de

Sluiten