Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en mediaal (fibrae post-trigeminales) van den dorsalen spino-cerebellairen bundel en omvatten hem weldra aan alle zijden.

Het staat vast, dat de kernen der onderste olijf op bepaalde wijze van het cerebellum afhangen. De mediale en dorsale bij-olijven der menschelijke oblongata hangen af van betrekkelijk oude gedeelten van het cerebellum.

In de hoofdkern neemt men een vaste localisatie aan, ten opzichte van bepaalde, jongere gedeelten der cerebellum-hemispheren (Gordon Hol-

f 'u!'?z puozgS jac^Bjoj 0?p 'uas-}TO[d ep — U IZ U0U9AS.PJ9A S(99pU9}OOj8 giqdoj^B «wrBnoqareo-oon fiq U0[[90 9p ÏITUBBAl 'uas^Bjd 9p — ?.reAi'7 'J9Mtiojg SU98IOA 9iqdoj;B 9are[t9q9a90-09u fiq s9JOuaJui sgjBAqo igpnu jap giqdo^v

'Iff '&M

Sluiten