Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle cellen in de brugge-kernen hangen van het cerebellum af en het is wel mogelijk, dat het gespaarde stukje der laterale afdeeling van het cerebellum de cellen van de laterale afdeeling der ventrale kern opneemt. Daar er voorts een volslagen degeneratie van alle dwarsvezels kan worden

v". . • '• .

. vv 'V •. ■. ••v:• . , ..

» t . «... f ^ ; , f ^ ^ \ .

| K* 1

' + A \ 1S& '

• i8l»p?S|l|fc k

> " . V •'•- V^-V' ■'•'• ■ V"C' i- ijo'.1'. Al *?h ' '••" 'i •Mi-U

jfc' fÉfÉ Pt

•.. " .«■•. v' V:. '• %•■<■■ ■'.

O -ö (3

I

g & 3

5| s

II I

II |

> > § c3 °

r; —' cö

C > Q,

•». ® C3 2

$ 13 * O,

I i i |

| £ * -O s

1 Jiil |ïHÏ-

1311!

.V O -S O > •-

t ^

N g g Ö 3 > v\ > " © es

i f4 4

Ü--3

I! S fl 1

:i-ii

■85^1 £ S i

■a n

aangetoond en er geen enkele aanwijzing is van eenige degeneratie, hetzij in de lengtevezels der brug of in de vezels van den hersensteel (fig. 477), ligt de conclusie voor de hand, dat er in de brugge-kernen geen cellen liggen, wier axonen naar het cerebrum toe geleiden.

Trouwens dit is in volkomen overeenstemming met hetgeen ik het tweede experimenteele hoofdfeit zou willen noemen.

Dit tweede feit is: Als bij eenig hooger zoogdier het pallium beiderzijds

Sluiten