Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cyste, die den loop der door haar uitgezonden fibrae rectae contra-lateraal in het stratum complexum heeft onderbroken.

In die kern zijn de reticula smal, zij zijn arm aan cellen, van welke een groot aantal teniet zijn gegaan.

Daardoor wordt dus medf» hpf, hpwii « (Tplo^rnrrl rl o -f rln "'t

— 1

Fig. 474.

loekening van V arols-brug en cerebellum van een mensch. Een haard in de rechter helft van de V arols-brug vernietigt ten deele het stratum complexum ventrale. Zie verder beschrijving in den tekst.

die kern, welke overigens, gelijk in Weigert-Pa 1-praeparaten blijkt,

Sluiten