Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éénzijdig zijn weggevallen, ten

eenzijdig zijn weggevallen, ter deele door het stratum complexum ventrale naar de andere zijde gaan.

Dit kleine haardje is te belangrijker, omdat het acuut, apoplectiform is ontstaan, en de vrouw, die het droeg, gedurende langer dan een jaar, aan dien eigenaardigen vorm van hallucinaties leed, van welke Arnold Piek het eerst betwijfeld heeft, of zij wel tot de echte gezichts-hallucinaties behoorden. Herhaaldelijk gebeurde het dat, datgene wat zij zag, door haar tevens op eenigen afstand achter het geziene, nogmaals gezien werd, soms als dezelfde, meestal als een aan het geziene verwante waarneming. Dit zou niet onvereenigbaar zijn, met de bovenstaande opvattingen der nuclei reticulares.

De beschouwingen in deze paragraaf neergelegd, voeren van zelf tot het oordeel dat cerebello-fugale vezels in den brugge-arm niet voorkomen. Tk meende mij daartoe gerechtigd, omdat het mij toeschijnt, dat de aanwezigheid van zulke vezels in tegenspraak komt met één der beide grond-experimenten.

Toch moet worden toegegeven, dat men, al schijnt mij dit gedwongen toe, onder bepaalde omstandigheden, het bestaan van cerebello-fugale vezels in den brugge-arm ,wel met de grond-experimenten vereenigbaar zou kunnen achten.

Men zou kunnen aannemen,

>-■'

' !*' ■. 1 y *

• • * , \r'V' ' •

' • V v V . '■ !' ' " I >1; '* ' '

■ : .' 'v:.-

- ; ; ■ • .

. £■

• ■ ■••... .•'■■■

v- . ; ; . i- C

« ' I; l 'v v-

■■ , ; • <i% 'V, •'

•»* ' ' . .« • *

• v O* ' • "

•ê'•>'••• • ' '

© r. V/

' c

' •' ■' 1.

' J' ^ .1; * / :-! •

" '■ ' ,Vv •• .

. . . J ' .V ' ''{■ ' Y .

k ■ ( ' T: •» A. "

| ■ r-i:

XU : Y" .'

'• 'Y'YY

y s ■

• • - ■» ••• » ■. . «

i.f

Fig. 475.

Foto der nuclei reticulares van de gekruiste zijde (B) en van de normale ongekruiste zijde (A) beantwoordend aan den in fig. 452

afgebeelden disto-ventralen haard in de rechter Varols-brug.

Sluiten