Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 482.

Gevolgen der mediale splijting van het cerebellum door de brugge-kernen.

A foto van de wond in het cerebellum.

Bj foto door hetproximale einde der normale Var o ls-brug. B, foto terzelfder noogte door de Varols-brug na splijting.

Cj foto door het midden der normale Va ro ls-brug. C2 foto terzelfder hoogte door de Varo ls-brug na splijting,

Dj foto door het distale einde der normale Varols-brug. D2 foto terzelfder hoogte door de Varols-brug na splijting. Verklaring in den tekst.

Sluiten