Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WWV ,tt\ x

Fig. 490.

Vier doorsneden door het oorsprongsgebied van het brachium conjunctivum nit de laterale cerebellaire kernen bij het konijn. Naar We ige rt-Pal-praeparaten

(Beschrijving in den tekst.)

kernen. Als zoodanig werden zij (zie § 4, blz. 217) vroeger beschreven.

Nader onderzoek doet echter vragen of niet een aantal vezels dezer bundels, vooral van den lateraal geplaatsten, te dezer plaatse in den bind-arm blijven.

De oorsprongs-bnndel van den bind-arm ligt in dit praeparaat nog niet ventraal maar lateraal van de twee bundels, die uit de kruisende vezels in de middellijn van het cerebellum worden gevormd. Van hen is de haakbundel (fig. 490 A tr. unc.) als gesloten bundel tegen den recessus dorsalis ventriculi IV zichtbaar. Bovendien begint zich de ventrale spino-cerebellaire baan,

Sluiten