Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET CBREBELLUM EN ZIJN VERBINDINGSWEGEN

Fig. 493.

5 doorsneden, door het volgens Marchi's methode gekleurde gebied van den linker bind-arm, 3 weken nadat deze zoover

mogelijk distaal bij een konijn is doorsneden.

In A. bij X doorsnijdingsplaats, degeneratie-veld in den f. praedorsalis.

In B. partieele linkszijdige bind-arm-degeneratie, als voren.

In C. overgang van gedegeneerde vezels in den f. prae-dorsalis.

In D. overgang dezer vezels in roode kern, f. 1. p. en nuclus NIV.

In E. het bundeltje gedegenereerde vezels voor de substantia-grisea centralis Beschrijving in den tekst.

Sluiten