Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs als de bind-arm uit de kleine-hersenen is gekomen, gelijk fig. 490 weergeeft, blijft de instrooming van merghoudende vezels in het ventrale gedeelte van het thans vol-ontwikkelde halvemaan-vormige veld doorgaan.

Nu echter komen die vezels uit den lemniscus lateralis voort. Het veld e wordt steeds grooter en het schijnt zelfs alsof de ventrale afdeeling in fig. 491. A, bij e1 scherp wordt afgescheiden van de dorsale afdeeling van het halvemaan-vormige bind-arm-veld.

De ventro-lateraal instroomende vezels plaatsen zich lateraal van het merglooze veld (fig. 496. A, bij d) en daar hun aantal groot is, puilt de ventrale afdeeling van den bind-arm, ten opzichte der dorsale afdeeling, lateraal-waarts uit.

Fig. 496.

"V ier sneden door het gebied van den bind-arm bij een foetus van 46 cM.

A. door den bind-arm, als hij vrijkomt uit het cerebellum.

B. door den bind-arm tegenover de kruising der N.N. trochleares.

C. door den bind-arm tegenover de uitstraling van den lemniscus lateralis in den achtersten, heuvel van het mesencephalon.

D. door de commissura van Wernekink.

Sluiten