Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

windingen. De breede winding is minder vezelrijk dan de smalle en wordt op veel minder regelmatige wijze door vezels doorboord.

Men zou het goed kunnen uitdrukken als men zeide, dat de breede windingen den indruk maken van niet zoo goed te zijn afgewerkt als de smalle. Dit verschillend type der windingen heeft een beteekenis.

Fig. 500.

Doorsnede van den nucleus dentatus naar een WeigertPal-praeparaat bij een kind van 3 jaar.

Bij a. de scheiding tusschen de smalle en de breede windingen.

Er zijn inderdaad talrijke gronden aan te voeren voor de onderstelling, dat de nucleus dentatus uit twee afzonderlijke gedeelten bestaat.

De eene afdeeling, fronto-dorso-mediaal geplaatst, met smal windings-type is van anderen aard, dan de andere, met breed windings-type, welke een caudo-ventro-laterale plaatsing bezit.

Reeds Weidenreich, die in 1899 de ontwikkeling dezer kern aan

Sluiten