Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

evenwichtig of niet evenwichtig, kan, in kort geding naar het ruggemerg geseind, daar corrigeerend inwerken lang voordat de cortex cerebri, die eveneens van den nieuwen aanstoot kennis krijgt, dit behoeft te doen. Aan één cel wordt op die wijze een regeling toevertrouwd, elders aan complexen van schakel-apparaten overgelaten.

Indien de cellen van Purkinje werkelijk een uitzondering maken tegenover andere uitvoer-apparaten op hoog niveau (als de cellen in de roode kern, de groote cellen van het pallium of van den cortex), dan zou men daarin inderdaad de apparaten kunnen zien, die aanzienlijke tijdsbesparing mogelijk maakten.

Aldus is de ontzaglijke krachtsinspanning der onderzoekers op dit gebied stellig niet te vergeefsch geweest en al zijn wij nog ver af van het begrijpen der functie of zelfs van den bouw van het cerebellum, het staat vast dat er op dit gebied toch een aantal bouwsteenen zijn verzameld, die voor het gebouw der toekomst van blijvende waarde zullen blijken te zijn.

Sluiten