Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

centralis, zoo innig, dat de beide afdeelingen noodzakelijkerwijze met elkander behandeld moeten worden.

De daardoor tot stand komende verbinding tusschen striatum en rhinencephalon eenerzijds, met diëncephaloii, pallium en cerebellum anderzijds, wettigt het vermoeden, dat dit deel van het centrale zenuwstelsel wel een zeer belangrijk onderdeel moet zijn, al mag men ook verwachten, dat de verschillende bestanddeelen, die in het samenstellen, ■ onderling in hooge mate zullen verschillen, en zeer verschillende functies tot verwerking in dit geheel zullen bijdragen.

Bij de behandeling der verschillende onderdeelen zal begonnen worden met de roode kern.

Wel is uit fig. 502—504 gebleken, dat de zwarte kern het meest omvangrijke bestanddeel der pars intermedia is, maar toch schijnt de roode kern het meest belangrijke onderdeel.

Daarheen toch gaat de groote toevoer van efferente vezels uit het cerebellum, die er langs den bind-arm worden heengevoerd.

Daarheen gaan de belangrijke vezelstelsels uit het tegmentum, uit het diepe merg van het mesencephalon, uit den nucleus pallidus en uit de frontale hersenschors. Van daar gaan machtige banen naar het diëncephalon en naar de parietale en temporale hersenschors.

De behandeling van de roode kern sluit dus onmiddellijk aan het in Hoofdstuk XII besproken geheel.

De roode kern, als een middelpunt geplaatst tusschen kleine hersenen, diëncephalon en striatum, moet zich wel als een belangrijk middelpunt ontpoppen. Het zou niet onmogelijk zijn als het zich als het meest belangrijke knooppunt van het geheele zenuwstelsel deed kennen.

In de volgende paragraphen van dit hoofdstuk zal zij het eerst behandeld worden.

Aldus zullen de volgende paragraphen bevatten:

Par. 2: de roode kern of nucleus ruber.

Par. 3: de zwarte kern of substantia nigra.

Par. 4: de kern van L u y s of het corpus subthalamicum met den hypothalamus.

Daarbij zal het niet te ontgaan zijn, dat telkens omliggende gedeelten als striatum, diëncephalon en mesencephalon gedeeltelijk onderzocht moeten worden, ofschoon de afzonderlijke beschrijving dezer afdeeling zelfstandige hoofdstukken voor zich zullen vragen.

§ 2. De roode kern.

a. begrenzing, plaatsing, grootcellige en kleincellige afdeeling. Vergel ij kend anatomisch beschouwd.

In het distale deel van den hersensteel, door den fasciculus retroflexus gescheiden van de substantia grisea centralis met haar ganglion

Sluiten