Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er van bepaald door den fasciculus retroflexus (fig. 509. f. ret.), door de scheefheid der snede, over groote uitgestrektheid overlangs geraakt.

Doortrekkende wortels van den N. III vindt men in het praeparaat terug, maar zij liggen hier vooral in het middenveld, de centrale kern, die veel grooter is dan bij de kat.

Rondom het centrale, uit bind-arm-vezels opgebouwde, veld vindt men de grootcellige afdeeling (fig. 509. p. ma.) distaal geplaatst. Zij bereikt reeds niet meer den grooten omvang, dien men bij konijn of hond kon waarnemen.

Fig. 509.

Horizontale snede door het middelste segment der roode kern van Galeo-pithecus. Foto naar een W e i g e r t-P a 1-pra.eparaat.

is ook relatief kleiner dan bij de kat. Daarentegen is de kleincellige afdeeling (fig. 509; p. pa.) veel omvangrijker dan bij deze dieren. Zij omgeeft de grootcellige afdeeling aan de laterale en aan de mediale zijde en reikt ver proximaalwaarts.

Er begint zich bovendien een krachtige eigen mergkapsel rondom de roode kern te vormen, zoodat zij veel scherper dan bij de vroeger beschre\ en

dieren begrensd schijnt.

De orientatie aan horizontale en sagittale doorsneden, door Hatschek

Sluiten