Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot uitgangspunt voor de in dit schema neergelegde voorstelling is de bind-arm-kruising gekozen. Het begint, nadat zij uit de middellijn, die door de verticale lijnen in het schema is aangeduid, is vrijgekomen. In het schema eener sagittale doorsnede is de grootcellige afdeeling der roode kern aangegeven als een met dikke lijn omgeven cirkel. De nevenkernen zijn dun met stippels omlijnd.

De toenemende proximale uitbreiding der nevenkernen, in die mate, dat zij tot de hoofdkern bij den mensch wordt, overziet men dan in één

Fig. 513.

Schema, waarin de verschuiving • van liet kleincellig aandeel der roode kern bij mol, konijn, hond, kat, aap en menscli wordt afgebeeld. Beschrijving in den tekst.

oogopslag. Eveneens wordt daarin duidelijk, de reductie van de grootcellige kern en haar schijnbare verplaatsing in distale richting.

Indien men den gedachtengang van Edinger en Ariëns Kappers volgt, is de volgende redeneering mogelijk: de roode kern bevat een zeer oud gedeelte, de rubro-spinale kern, tot nu toe als grootcellige afdeeling aangeduid.

Daaruit ontspringt de uitvoerweg naar het ruggemerg en de kern ontvangt als aanvoerwegen, die haar prikkelen, zeer oude stelsels, onafhankelijk van cerebrum en cerebellum, vezels uit de lemnisci, de trigeminus-streng en het mesencephalon (vergelijk ook schema fig. 530).

WINKLER IV. o

Sluiten