Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de veranderingen ziet men vooreerst in den nucleus praebigeminalis (fig. 524. n. praeb.). Deze kern bezit een zeer rijk eigen vezelnet (fig. 522 B) en is gekenmerkt door een groot aantal vezelbundels, die haar in ventrodorsale richting doorbreken.

cellen in de pars magno-cellularis miste (fig, 521. rechts) bereikt haar einde op dezelfde wijze in de frontale mergkapsel als het in fig. 523 is afgebeeld.

Fig. 524.

Het frontale einde der roode kern, naar een karmijn-praeparaat van een konijn, gekruist aan de zijde waar het veld van den rubro-spinalen en thalamo-spinalen bundel is doorsneden. Letters als in fig. 523. In den nucleus praebigeminalis zijn een groot aantal der middelgroote cellen verdwenen.

Sluiten