Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menten, die in fig. 525—530 zijn afgebeeld, mag men dus het besluit trekken, dat de doorsnijding der fontein-straling en van de lemniscus-vezels gevolgd wordt door een zichtbaar vezelverlies in het dorso-laterale gedeelte van het

Fig. 528.

Horizontale snede door de linker roode kern, gelijkzijdig aan de verwonding in fig. 527 geteekend. Bij het konijn, naar een karmijn-praeparaat. De snede valt door het ventrale derde gedeelte der kern. In de pars magno-cellularis is het reticulum geteekend.

centrale merg en door het verdwijnen of kleiner worden van alle kleinere cellen in den cornu lateralis en in de disto-ventraal gelegen afdeelingen van de dorsale kern.

Ad. III. De reeds genoemde experimenten bewijzen, evenals dat

Sluiten