Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Von Monakow kon dit bij twee gevallen van ruggemergslijden demonstreeren. In een dezer gevallen, was het cervicale merg door syringomyelie in een met vocht gevulde blaas veranderd, in het andere was het ruggemerg, 2 jaren vóór den dood, plaatselijk, door wervelfractuur, tusschen

het 5e en 6e hals-segment vernield. In beide gevallen wordt de hoofdkern normaal gevonden. Maar de pars magno-cellularis is, vooral in liet eerste geval, aan weerskanten sterk veranderd. De reticula zijn er geschrompeld, de groote cellen verdwenen.

Soortgelijke afwijkingen in de pars magno-cellularis kon vonMonakow

Fig. 547bis.

Twee teekeningen door de pars magno-cellularis der roode kern van een menschelijk zenuwstelsel, in hetwelk een syringo-myelitische spleet, den rechter rubrospinalen bundel in het halsmerg verwoest heeft.

A. door de rechter gelijkzijdige roode kern. B. door de linker gekruiste roode kern.

Sluiten