Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

intact, omdat de frontale straling in de capsula interna door den tumor niet geraakt is. Hij gaat naar de onderste afdeeling der, door den hilus in tweeën gedeelde, dorso-mediale kern.

Hier, in fig. 556. B, is dus de veranderde roode kern, wanneer zij haar verbindingen met den thalamus en gedeeltelijk ook met de parietaal-kwab verloren heeft, zonder dat de verbindingswegen uit het striatum en de frontaalkwab geleden hebben.

Fig. 557.

Drie sneden door den menschelijken thalamus, ten einde de uitbreiding van een kleinen

haard daarin, te doen zien.

AI. = aquaeductus S y 1 v i i, br. c. = bind arm der kleine hersenen, c. ƒ. = columna fornicis deseendens, c. I. a. = corpus quadrigeminum anterius, f. m. formatio medullaris frontalis nuclei rubri, g. I. = ganglion geniculatum laterale, n. c. = nucleus caudatus, p. p. = pes pedunculi cerebri, s. n. = zwarte kern, s. th. = nucleus van L u y s, th. = thalamus, ve. = hersenkamer.

De in fig. 556. A en B neergelegde ervaring leert ons dus een nieuw feit kennen. Niet alleen is zij in zeer bevredigende overeenstemming met hetgeen de mergontwikkeling van het 4-maandsch kind ons heeft geleerd, maar bovendien komt zij overeen met de experimenteele resultaten bij het konijn, die in fig. o'Mibis. zijn neergelegd.

Sluiten