Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ongedeerde frontale schorsstraling loopt langs het voorste been der capsula interna, te zamen met de evenzeer ongedeerde vezels uit den nucleus pallidus (langs kamsysteem, ansa lenticularis en h2 van Forel) en gaat over in het centrale gedeelte der frontale straling uit de roode kern. Uitsluitend deze vezels zijn in het beschreven geval overgebleven.

De totale vernieling van het thalamus-gebied wordt gevolgd door een volkomen vezelverlies in den lateralen mergmantel van de roode kern en een bijna geheel verdwijnen van het frontale gedeelte der latero-ventrale kern.

De vrij belangrijke vernieling van de rubro-parietale straling in liet midden der capsula interna, berooft den dorso-medialen mergmantel der roode kern van vezels in sterker mate dan het geval geweest zou zijn, wanneer alleen de thalamus vernield was. Zij is tevens oorzaak, dat ook een groot aantal cellen in de dorso-mediale kern verdwijnen.

Met dit feit, blijken de gevolgen van kleine haarden in den thalamus goed overeen te stemmen.

Met dit doel wordt een kleine thalamus-haard beschreven, gevolg van een endarteritisch hersenproces.

De uitbreiding van dezen kleinen haard kan men overzien in drie door den thalamus gaande doorsneden (fig. 557).

Fig. 557, 1 gaat door het achterst derde gedeelte van den thalamus vlak vóór den haard, die in fig. 557, 2 aan de rechter zijde door zijn grootste uitbreiding wordt getroffen.

Nu is wel niet te ontkennen, dat, gelijk overigens dikwijls bij dergelijke chronische processen voorkomt, behalve deze haard, beiderzijds in den thalamus nog kleine plekjes van gedesintegreerd weefsel worden gevonden, waarmee voor de bespreking der roode kern rekening zal moeten worden gehouden. Maar den eigenlijken verweekingshaard dan ziet men in fig. 557, 2. Hij ligt in de ventrale, mediale en laterale kern aan het caudale emde, bereikt de regio subthalamica niet en evenmin dringt hij in de capsula interna door.

Mg. 557, 3 eindelijk geeft een snede, die onmiddellijk caudaal van den haard valt en beiderzijds door het pulvinar thalami heengaat.

De gevolgen van dezen kleinen haard in den rechter thalamus worden, hier door een foto, in fig. 558, voor de proximale afdeeling der roode kernen toegelicht.

In het ventrale gedeelte der doorsnede wordt de bind-arm getroffen, in het dorsale gedeelte de hilus. Men vindt den fasciculus retroflexus in het naar den dorsalen mergmantel gerichte open einde van den hilus (fig 558 f. Mey.).

De foto is vergelijkbaar met die, welke in fig. 554 is afgebeeld.

De centrale afdeeling der frontale straling van de roode kern gaat beiderzijds, als een stevige massa vezels door den hilus en voorziet een sterke centrale kern.

De laterale afdeeling er van is aan de linker zijde niet zeer vezelrijk (verg. 554) in verband met gedesintegreerde plekken in den linker thalamus.

WINKLER IV. „

Sluiten