Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 565. A beantwoordt aan No. 149, fig. 565. B aan fig. 155 der reeks.

In fig. 565. A dringt de parietale schorsstraling uit de corona radiata in de capsula interna door, in fig. 565. B bereikt zij den thalamus en den pes pedunculi. Het corpus subthalamicum wordt door haar van vezels voorzien en slechts de ventrale pool er van blijft vezelloos. De substantia nigra is sterk gereduceerd.

Nu echter wordt in den hypothalamus in fig. 565. A het frontale merg der roode kern getroffen.

De latero-ventrale afdeeling van dit mergveld heeft alle vezels verloren. Niet alleen toch zijn de frontale cortex-vezels voor de roode kern daaruit verdwenen, maar ook de vezels, die naar de mediale tlialamus-afdeeling gaan, zijn daaruit nagenoeg weg.

De parietale schors-straling, hier aangevangen, ontvangt ook dadelijk vezels uit het frontale mergveld der roode kern. Maar tevens begint, onder invloed der parietale schors-straling, de latero-ventrale thalamus-afdeeling betere kernen te vormen, en daarheen richten zich een aantal thalamusvezels uit het frontale mergveld der roode kern.

Sterker spreekt dit alles in fig. 565. B, die de roode kern met het frontale mergveld er van, door haar top treft.

De sterker geworden parietale schors-straling heeft het corpus subthalamicum nog meer van vezels voorzien. Op de zeer gereduceerde substantia nigra schijnt zij hier geen invloed meer te oefenen.

De ventro-laterale afdeeling van het frontale merg der roode kern is hier geheel vezelloos en een driehoekig vezelloos veld op den top der roode kern behoort eveneens tot de practisch geheel verdwenen fronto-rubrale en pallido-rubrale bundels. Er is ook geen hilus (vergelijk ook fig. 566) en alleen de vezelarme nucleus medio-dorsalis der roode kern is getroffen.

De beide laterale en dorsale mergmantels zijn smal, maar er gaat een vrij stevige bundel, direct uit de frontale straling der roode kern over in de corona radiata van de wandkwab.

Dit is de, in dit geval, behouden rubro-parietale bundel.

Bovendien verkrijgt de latero-ventrale thalamus-afdeeling een meer normaal aanzien, een ventrale kern ontwikkelt zich en ook daarheen stralen intacte vezels.

Aldus wordt ten slotte de roode kern gevonden, zooals zij zich in fig. 566 voordoet, beiderzijds No. 169 der reeks.

Aan de normale rechterzijde is de capsula interna, die ook hier de parietale schors-straling bevat, tusschen thalamus en lenskern te vinden. De vezels uit de frontale schors-straling liggen reeds alle in de mediale afdeeling van den hersensteel.

De grijze strooken in den steel dringen tot aan de substantia nigra door.

Nucleus subthalamicus, substantia nigra en roode kern worden getroffen. De roode kern wordt door den hilus in tweeën gedeeld.

Dorsaal ligt de nucleus dorso-medialis. Ventraal stralen de bind-arm-

Sluiten