Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vezels in den nucleus centralis, die door den nucleus ventro-lateralis omvat wordt. Krachtige mergmantels omgeven de roode kern, die in het frontale mergveld overgaan.

I it dit mergveld gaat de rubro-corticale bundel direct in de parietale schors-straling over. Het overige gedeelte van het frontale merg kan slechts met behulp der voorafgaande doorsneden (fig. 562, 563 en 564) worden ontleed.

Nu echter is de linkerzijde der doorsnede zeer leerzaam, vooral als men ook fig. 565. B met fig. 566 links vergelijkt.

De verkleinde lenskern wordt niet meer getroffen. De krachtige thalamoparietale straling ontspringt uit vrij flinke, ventrale en laterale thalamuskernen en gaat door de capsula interna naar de corona radiata van de wandkwab.

Deze twee vrij goed gevormde kernen staan in tegenstelling met de volslagen geatrophiëerde mediale thalamus-helft.

Aan de roode kern is geen hilus zichtbaar.

De intredende tractus pallido-rubralis en tractus fronto-rubralis bevinden zich in het nagenoeg vezellooze driehoekige veld, dat de centrale afdeeling uitmaakt van het frontale merg der roode kern.

Tot zoover ziet men hier het omgekeerde beeld van hetgeen in fig. 556 geteekend was. Daar, bij een haard, die den gelieelen thalamus in het middelste en caudale derde gedeelte vernielde en bovendien den rubro-corticalen bundel beschadigde, was het geheel van vezels uit het striatum en uit den lobus frontalis cerebri ongedeerd. Het intacte driehoekige centrale veld stond te midden van de geatrophiëerde omhulling in het frontale merg der roode kern. Hier is het omgekeerde het geval. Het driehoekige centrale veld bevat geen vezels meer.

Maar die vergelijking gaat niet geheel op, want hier is nog meer te gronde gegaan. Van den nucleus ruber zijn de centrale kern en de latero-ventrale kern verdwenen. Eenige bind-arm-vezels loopen recht door van de kernbasis naar haar frontale merg, langs liet overblijfsel der roode kern, die uitsluitend door een vezelarme dorso-mediale kern vertegenwoordigd is.

Dat de laterale kern ontbreekt, is niet onbegrijpelijk, want de mediale thalamus-afdeeling is geheel verdwenen. Als men aanneemt (waartoe thalamushaarden ons nopen), dat de hoofdmassa der vezels van de roode kern naar de mediale kern-partijen gaan, dan is er alle reden voor den ondergang der laterale kern, zoo goed, als dit in fig. 356 het geval was.

De centrale kern is verdwenen, omdat de uit den nucleus pallidus en cortex frontalis door den hilus binnendringende vezels daar eindigen.

Maar toch zijn er nog intacte vezels in het frontale merg der roode kern. Ten deele zetten zij zich direct in de capsula interna, d. w. z. in de intacte parietale schorsstraling voort (fig. 556. links. tr. ru. co.). Ten deele gaan zij, als de intacte rest der rubro-thalamische vezels in dat, wat over is van de ventro-laterale kern van den thalamus (tr. ru. th.).

De medio-dorsale kern is zeer vezelarm. Alle er door loopende vezels

Sluiten