Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorste been der capsula interna bevat dus een kleine (zie fig. 333. B) frontale schorsstraling, die niet door den haard wordt doorbroken en afkomstig is uit de polaire en basale windingen der frontaal-kwab.

Als gevolg van deze verwoesting zijn in den pes pedunculi (zie deel II, fig. 334) alle vezels uit de centrale afdeeling verdwenen. Lateraal is een forsche temporo-pontine bundel aanwezig, mediaal een veel zwakkere fronto-pontine straling.

In fig. 567 is een doorsnede geteekend, die het vooreinde van den thalamus treft en door het corpus mammillare gaat. Zij beantwoordt aan No. 165 der serie door deze hersenen en is vergelijkbaar met fig. 562.

Aan de gezonde rechter zijde krijgt men een overzicht van het stelsel der ansa lenticularis, die zich langs de mediale punt van den nucleus pallidus dorsaalwaarts buigt en de beschrijving er van kan geheel beantwoorden aan die welke van fig. 562 is gegeven.

Nog duidelijker dan daar, ziet men hoe het binnenste lid, P3, van den nucleus pallidus, zich ventraalwaarts onder de capsula interna voortschuift. Voorts is het merkwaardig, dat een geïsoleerde en aaneengesloten bundel der capsula, onmiddellijk tegen het extra-capsulaire gedeelte van P3 aanligt en dat het juist dit gedeelte der frontale schorsstraling is, dat aan de linker zijde bewaard is gebleven.

Aan de linker zijde, heeft de verwoesting, die zwart is gekleurd, zich uitgebreid over het putamen en P1, en over een groot deel van P2.

De haard neemt in het striatum dus ongeveer dezelfde plaats in, welke hij in de vorige waarneming bezat.

Evenals daar is het stelsel der ansa, van P3 en van het kam-systeem gereduceerd en een miniatuur-systeem geworden.

Het belangrijke verschil tusschen fig. 562 en fig. 567 is, dat in fig. 562, de capsula interna geheel vezelloos is en dat in fig. 567 een gesloten bundel, die onmiddellijk tegen P3 aanligt, daarin behouden is gebleven.

Deze bundel zal blijken een groot deel van den fronto-rubralen bundel te bevatten. Deze bundel der frontale schors-straling oefent een zeer belangrijken invloed op het voorste gedeelte van den thalamus, bepaaldelijk op den nucleus anterior, zooals een vergelijking van fig. 564 en fig. 566 met fig. 568 en fig. 569 duidelijk maakt.

De atrophie in het voorste gedeelte van den thalamus is in deze waarneming veel geringer, dan in de vorige en het eerste gevolg daarvan is, dat de bundel van V i c q d'A z y r, die in fig. 564 in sterke mate tot atrophie was gekomen en de daaraan beantwoordende doorsnede van fig. 568 weinig of in het geheel niet heeft geleden.

Fig. 568 (No. 197 dezer reeks) treft namelijk de stamganglia evenals fig. 564, den bundel van V i c q d'A z y r over zijn volle lengte. De basis der hersenen wordt in fig. 568 echter iets meer caudaal geraakt. De snede gaat door de commissura prae-mammillaris en treft in den hypothalamus het frontale einde van de kern van L u y s en der substantia nigra.

Sluiten