Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De linker zijde, waarin de haard is gelegen, geeft echter een geheel ander beeld te zien dan fig. 564.

De haard laat hier de ventro-laterale af deeling van den nucleus pallidus vrij. In de medio-dorsale afdeeling van P1 en P2 wordt hij nog gevonden.

De capsula interna is vezelloos. De door den haard niet gedeerde frontale vezelstraling ligt hier reeds in den pes pedunculi. Men vindt de vezels er van tegen de substantia nigra aan ((fig. 568, tr. fr. pont.).

Op hun weg daarheen strijken die vezels langs het corpus subthalamicum en gaan er gedeeltelijk in over. Te dezer plaatse is dus de kern van L u y s veel vezelrijker dan in fig. 564, waar zij op dit niveau bijna alle vezels miste Slechts de vezels, welke ontsprongen uit het atrophische vezelveld, dat door de ansa lenticularis gevoed werd, treden in fig. 564 de ventrale pool dezer kern binnen.

Men vindt diezelfde vezels in fig. 568 (ansa) terug, links in een atrophisch veldje vereenigd, rechts als een krachtig veld met breede uitstraling in het corpus subthalamicum.

De substantia nigra, die lateraal door intacte frontale vezels wordt begrensd, is sterk geatrophiëerd, maar de plaatselijke celverandering daarin is eenigszins anders dan in fig. 564.

Voorts treft het dadelijk, dat de ansa lenticularis, P3 van den nucleus pallidus en de door de merglooze capsula interna heentrekkende vezels van het kamsysteem, in sterke mate gereduceerd zijn.

Van het meeste belang is ook hier weer het geatrophiëerde veld in den hypothalamus, dat tusschen het corpus subthalamicum en den bundel van V i c q d'A z y r wordt gevonden.

Een groot deel der atrophische vezels uit ansa en kamsysteem is links dorsaal en frontaal van het corpus subthalamicum in den geatrophiëerden pallido-rubralen bundel overgegaan. Rechts rust dan ook een stevige bundel op die kern, links bevat deze, dorsaal van het corpus subthalamicum, gelegen bundel nauwelijks vezels meer.

Daarentegen straalt een zeer groot deel van den in fig. 567 zichtbaren intacten frontalen schorsbundel, direct in het veld h2 van den hypothalamus. dorsaal van den gereduceerden pallido-rubralen bundel uit. Dit is de frontorubrale bundel, wiens vezels, gedeeltelijk door de commissura praemammillaris heen, naar de overzijde gaan.

Dorsaal van dezen bundel zendt de vezellooze capsula interna, waarin de parietale schors-straling (hier atrophisch) reeds verschenen is, een nagenoeg vezelloozen uitlooper in den hypothalamus. Dat deze geatrophiëerde bundel aan den rubro-corticalen bundel beantwoordt en dus tevens een rubro-parietale bundel blijkt te zijn, spreekt duidelijk in fig. 569.

Ten slotte vindt men lateraal daarvan een wel vezelarm veld, in vergelijking met de rechter helft der afbeelding, dat ten deele in den bundel h1 van Forel overgaat, en waarin rubro-thalamische vezels aanwezig zijn.

Men vindt derhalve dezelfde bundelrangschikking als vroeger beschreven

Sluiten