Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, terug. Vier bundels, van welke er twee, de pallido-rubrale en rubro-parietale bundels zijn verdwenen, de fronto-rubrale weinig heeft geleden en de rubrothalamische meer.

Op den thalamus doet zich al in fig. 568 de invloed der intacte temporale schors-straling bemerken. De mediale thalamus-kern wordt veel grooter.

Dit wordt eerst recht sprekend in fig. 569 (No. 218 der reeks). Deze afdeeling gaat door het dorso-frontale deel der roode kern en haar frontale merg en is vergelijkbaar met fig. 566.

Deze beide afbeeldingen, geven, wat den thalamus aangaat, een algeheele tegenstelling te zien.

In fig. 566 is de parietale schorsstraling grootendeels intact, de temporale en frontale schors-straling zijn vezelloos. Als gevolg daarvan is de lateroventrale thalamus-afdeeling vrij goed ontwikkeld, maar van de mediale en voorste kernen is niets over.

In fig. 569 is dit omgekeerd. De temporale en frontale schorsstraling zijn min of meer ongedeerd. De voorste en mediale kernen zijn dan ook vrij goed ontwikkeld. De parietale schors-straling is weg, de latero-ventrale kernpartij eveneens.

In de normale, rechter helft van fig. 569 worden in den hypothalamus de substantia nigra, het corpus subthalamicum en de roode kern met hare frontale uitstraling getroffen.

De substantia nigra, rechts gelegen tusschen hersensteel, corpus subthalamicum en roode kern, dringt met haar dorsale uitloopers door tot nabij de grijze strooken van P3 in den hersensteel en gaat er wellicht in over. Links is zij in sterke mate atrophisch.

Het corpus subthalamicum heeft aan de zijde van den haard veel vezels verloren. Niet in die mate als, toen de temporale en frontale schorsstraling verdwenen waren, in fig. 565. A en B is afgebeeld. Ook is het vezelverlies daarin anders verdeeld. In fig. 565. B waren in den lateralen sector der kern de meeste vezels verloren gegaan. In fig. 569 is het vezelverlies in de eerste plaats in den medialen sector der kern.

Van groot belang is weder de vergelijking der dorso-frontaal van de roode kern gelegen vezelstraling der rechter en linker zijde.

Uit den dorsalen rand dezer vezelstraling maakt zich aan de rechter zijde een vezelbundel los, die rechtstreeks kan vervolgd worden in de capsula interna, die hier de parietale straling bevat.

Aan de linker zijde, waar de capsula interna vezelloos is, omdat zij te dezer hoogte de verwoeste parietale schorsstraling bevat, is deze bundel vezelloos (fig. 569. tr. ru. co.). Het vezelverlies in dien bundel is tevens oorzaak van de vezelarmoede in het dorsale merg der roode kern aan de linker zijde.

Overigens mag rechts de machtige fronto-dorsaal van de roode kern gelegen vezelstraling, die haar als een waaier omvat, als een voorbeeld gelden van alle détails, die men in het normale praeparaat kan zien. Links is dit veld belangrijk verkleind. Niet alleen omdat de vezels der rubro-parietale

Sluiten