Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is dus links in de caudale afdeeling der roode kern een dubbele verandering. Ten eerste zijn alle bind-arm-bundels uit dunner vezels opgebouwd dan rechts, en ten tweede zijn er uit den dorso-medialen mergmantel veel vezels verdwenen.

Fig. 571.

Teekening eener doorsnede door het caudale einde der roode kern, volgens M e y n e r t's snee-richting, behoorende bij de serie, die in fig. 565 en 566 door het dorso-frontale einde (F o r e I's snee-richting) is afgebeeld. L. = links. R. = rechts.

Sterker nog spreekt de atrophie, als meer caudaalwaarts de roode kern plaats maakt voor de witte kern (fig. 572. A). Dan is de witte kern aan de linker zijde veel kleiner. De bundeltjes, die haar samenstellen, worden gevormd door vezels, smal, mager, dun en zeer dicht op elkander gedrongen. Opmerkelijk mag het verder genoemd worden, dat de hier zeer verkleinde linker witte kern (fig. 572. A) volstrekt niet samengaat met een te verwachten verkleining

Sluiten