Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige afbeeldingen van doorsneden door dit rnggemerg leeren ons (fig. 578), dat tot ver in liet ruggemerg dezelfde verhoudingen gevonden worden, die in fig. 577. B aanwezig zijn.

In de hals-zwelling (fig. 578. C. 4 en C. 8) is nog duidelijk zichtbaar,

Fig. 578.

Eenige teekeningen van ruggemergs-doorsneden om den verderen loop in het ruggemerg van den traetus pallido- rubro-reticularis toe te lichten. a. aan de rechter, gekruiste, zijde van den haard. a1. aan de linkerzijde, gelijkzijdig met den haard.

dat medio-ventraal van het vezellooze pyramide-zijstreng-veld, rechts en gekruist aan de atrophische roode kern (fig. 569) een sterke pallido-rubroreticulaire bundel ligt.

Daaraan grenzend is de rechter processus reticularis medullae (bij a.) vooral in ventrale richting veel grooter dan de linker (bij al).

Sluiten